+48 693 159 563

  Księgowość i raportowanie


  Księgowość i raportowanie

  Księgowość w firmie jest bardzo ważna i niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania działalności. Dzięki niej przedsiębiorstwo wie co ma poprawić oraz w jakim zakresie się rozwijać. Oznacza ona nie tylko rozliczanie się ze swoimi klientami, podwykonawcami ale także z Urzędem Skarbowym, ZUS-em.

  Świadczymy pełny zakres usług księgowych. Rozliczamy firmy o różnych formach prawno-organizacyjnych, prowadzących działalność w wielu sektorach rynku. Prowadzimy księgowość zgodnie z wymaganiami klientów oraz aktualnymi przepisami.

  Z przyjemnością wyręczymy Państwa ze wszystkich obowiązków związanych z prowadzeniem księgowości oraz rozliczeniami podatkowymi, pozwalając Państwu osiągać bez przeszkód założone cele biznesowe.

  Zakres usług obejmuje:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów;
  • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
  • sporządzanie i składanie okresowych sprawozdań finansowych;
  • sporządzanie i składanie deklaracji do ZUS;
  • sporządzanie i składanie sprawozdań do GUS i NBP;
  • monitorowanie stanu finansowego firmy;
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami;
  • pomoc podczas kontroli podatkowych;
  • doradztwo w zakresie ustanowienia polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont.