+48 693 159 563

  Obsługa kadrowo - płacowa


  Obsługa kadrowo-płacowa

  Kapitał ludzki jest najważniejszym z aktywów firmy. Umiejętnie pokierowani i zmotywowani pracownicy umożliwiają uzyskanie przewagi konkurencyjnej, są w stanie zapewnić najwyższą jakość usług, a więc zadowolenie klientów. Prawidłowe rozliczenia, dokładnie prowadzona dokumentacja z zachowaniem tajemnicy wynagrodzeń to podstawowe warunki utrzymania dobrych relacji między pracodawcą a pracownikiem.

  Profesjonalnie i rzetelnie prowadzona dokumentacja stanowi kluczowy element funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od profilu działalności, dlatego w Naszym Biurze zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

  Wyręczymy Państwa we wszelkich obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz prowadzeniem aktów osobowych pracowników.

  Zakres usług:

  Usługi płacowe

  • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
  • sporządzanie list płac,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
  • rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-8A, PIT-11;
  • kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS;
  • przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS;
  • sporządzanie raportów RMUA;
  • wystawianie zaświadczeń Rp7;
  • przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących (w przypadku kontroli ZUS lub Urzędu Skarbowego);
  • wystawianie świadectw pracy.

  Usługi kadrowe

  • prowadzenie akt personalnych pracowników;
  • monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych;
  • kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników;
  • monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników;
  • prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej zgodzie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych;
  • wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika.