+48 693 159 563

  Pomoc w zakładaniu firmy


  Pomoc w założeniu firmy

  Codziennie w Polsce zakładanych jest nawet do 1000 firm, z czego zdecydowaną większość stanowią małe firmy. Wbrew pozorom to nie duże firmy, ale małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią ponad 90 proc. światowego biznesu, tworzą fundament każdej zdrowo funkcjonującej gospodarki. Niestety codzienność smallbiznesu to konieczność stawiania czoła wszechobecnej biurokracji i prawnym przeszkodom, które potrafią niejednego przyprawić o ból głowy.

  Podejmując współpracę z firmą 2jk unikniecie Państwo przykrych konsekwencji błędów wynikających z samodzielnego rozliczania podatków i naliczania składek ZUS. Współpraca z nami odciąży również Państwa od biurokracji do niezbędnego minimum i pozwoli maksymalnie skupić się na realizacji celów Państwa firmy. W razie potrzeby pomożemy również Państwu w dopełnieniu formalności przy rejestrowaniu własnej firmy.

  W ramach współpracy oferujemy:

  Księgowość:

  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • Reprezentowanie klienta w urzędach,
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
  • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego,
  • Sporządzanie deklaracji do GUS.

  Obsługa Kadrowo-Płacowa:

  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów,
  • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy,
  • Przygotowanie świadectw pracy,
  • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
  • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych,
  • Przygotowanie deklaracji ZUS,
  • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA,
  • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów,
  • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.